UV񍑖̈

Zʈꗗ  yoXPbg{[z


Njq    yRsRwZ̈فz
     1001
   
91 | 73 R`
I       I
  22 | 18  
  24 | 19  
  18 | 20  
  27 | 16  
            


Njq    yRsRwZ̈فz
     1001
   
s 81 | 76 kC
I       I
  24 | 13  
  18 | 21  
  14 | 19  
  25 | 23