UV񍑖̈

Zʈꗗ  y싅z


Nq    yq}A[iz
     1003
   
3 | 0
    P 3 | 0      
R 3 11 | 7 0 s  
      11 | 7      
      11 | 6      
3 9 | 11 2 X  
      11 | 9      
      11 | 9      
      8 | 11      
      11 | 7      
Β 3 11 | 3 0  
      11 | 6      
      11 | 4      
            


Nq    yq}A[iz
     1003
   
3 | 1 L
    P 3 | 1      
V 3 11 | 9 2  
      5 | 11      
      4 | 11      
      11 | 2      
      11 | 8      
3 11 | 9 1 y  
      11 | 9      
      10 | 12      
      11 | 7      
  c 0 5 | 11 3 yc
      7 | 11      
      11 | 13      
3 11 | 7 1  
      11 | 6      
      6 | 11      
      11 | 7